Korrekta slutsatser är bättre än enkla felaktiga

Det jag skrev var att de låga elpriserna 2020 bl.a. men inte bara berodde på låg efterfrågan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Vi är helt överens”

Mats Dahlbom hävdar i en insändare 30/5 att vi skulle vara helt överens om att de låga elpriserna 2020 bara berodde på minskad efterfrågan. Som så ofta gör Dahlbom egna tolkningar både av det jag skrivit och hur saker förhåller sig i verkligheten. Återigen hävdar Dahlbom att de höga elpriser vi sett beror på stängning av kärnreaktorer och anser det vara en enkel slutsats. Den är så enkel att den är felaktig.

Det jag skrev var att de låga elpriserna 2020 bl.a. men inte bara berodde på låg efterfrågan. Elanvändningen minskade med 4 TWh (-2.9%) jämfört med 2019 p.g.a. mild vinter och pandemi. Ännu viktigare prisfaktor var, som jag påpekade, den extremt stora tillrinningen i vattenmagasinen. Fyllnadsgraden låg 15% över normalvärdet och vattenkraften producerade 7.3 TWh mer än året innan (+11%). Till detta kan även läggas en mycket stor ökning av vindkraftsproduktionen på hela 8 TWh (+40%).

ANNONS

Allt detta pressade ner elpriset så mycket att man förutom att Ringhals 2 stängdes, vilket minskade kärnkraftproduktionen med ca 5 TWh jämfört med 2019, även lät reaktorer stå stilla eller gå med låg effekt så att kärnkraftproduktionen minskade med ytterligare 12 TWh 2020. Dvs den ökande produktionen av billig vatten- och vindkraft (+15.3 TWh) och den minskade efterfrågan (-4 TWh) gjorde att Sverige fick så låga elpriser att det inte var lönsamt nog att köra de kvarvarande 7 reaktorerna som vanligt. Den dyra kärnkraftsproduktionen störtdök med 17 TWh 2020, (-26%).

Som alla som noga följer el- och energimarknaden vet, så är de höga elpriserna vi haft en effekt av skyhöga priser på fossila bränslen (och utsläppsrätter) sedan sommaren 2021. Nu i år har däremot priset på naturgas gått ner till samma nivå som det låg på i början av maj 2021. En sänkning med drygt 70% sedan årsskiftet. Dock är priset på kol fortfarande högt, ca 45% högre än för 2 år sedan. Elpriset i t.ex. Frankrike är fortfarande ca 42% högre än för två år sedan.

Sverige påverkas av Europas priser via handeln med el!

Glenn Wahle

Texten är uppdaterad med rättade uppgifter 9/6.

LÄS MER:Vi är helt överens!

ANNONS