Vi är helt överens!

Det glädjer mig.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Trots nedlagd kärnkraft, störst elproduktion någonsin”

Jag har hävdat att stängningen av hälften av våra kärnkraftsreaktorer har medverkat till att höja priset på vår el. Glenn Wahle har i ett par insändare opponerat sig mot denna tämligen enkla slutsats av hur tillgång och efterfrågan påverkar prisbilden och hur dyr och nyckfull vindkraft ersatte billig och styrbar kärnkraft. Bland annat har han påpekat att elpriset sjönk då Ringhals 2 stängdes ner! I sitt senaste inlägg 24 maj hävdar han att prissänkningen inte berodde på att Ringhals 2 stängdes utan på minskad efterfrågan. Jag är därmed glad att konstatera att vi är helt överens om detta.

ANNONS

Mats Dahlbom

LÄS MER:Trots nedlagd kärnkraft, störst elproduktion någonsin

ANNONS