"Fred, trygghet och säkerhet följer inte som ett resultat av ökade militära rustningar", skriver KG Hammar.
"Fred, trygghet och säkerhet följer inte som ett resultat av ökade militära rustningar", skriver KG Hammar.

Ju mer vi rustar för krig, ju fler krig blir det

KG Hammar svarar på HN:s ledare om hyckleri i fredsrörelsen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på "Hyckleri om Varberg skulle vägra vapenexport"

Efter ett tal på Varbergs Bibliotek den 6 februari utnämnde Hallands Nyheter mig i en ledare till hycklare och vilseförare utan att ange syftet med mitt tal för att underlätta för läsare att själva ta ställning. HN utgår ifrån ”en gammal sanning” men nämner inte att det är just den sanningen jag ville ifrågasätta, nämligen att man måste försvara sig med militära medel och rusta för krig om man vill ha fred. 1900-talets erfarenheter har visat, menar jag och större delen av fredsrörelsen, att den sanningen inte längre håller. Ju mer vi rustar för krig, ju fler krig blir det och mer mänsklig förödelse och större flyktingströmmar följer i den ökande vapentäthetens och vapenanvändningens spår. Fred, trygghet och säkerhet följer inte som ett resultat av ökade militära rustningar utan i att söka gemensam säkerhet främst tillsammans med dem som vi fruktar mest. Mänsklig säkerhet är att befria människor i alla länder från rädslan för kärnvapen och andra massförstörelsevapen, ja krig över huvud taget. I alla dagens krig är det till största delen oskyldiga civila som drabbas. Detta betyder också att säkerhet inte ska sökas i militärallianser utan i uppriktiga försök att försöka förstå att också ”fiendesidan” kan styras av rädsla och söka sin trygghet i ökade rustningar. Att försvara sig måste inte betyda att bygga upp militär förmåga, särskilt inte om denna militära förmåga förutsätter att vi genom vapenexport underblåser krigshärdar runt om i världen.

ANNONS

Hela frågan om det påstådda hyckleriet om Varbergs hamn landar ju i detta: vi har kontroll över vad vi själva exporterar och vill vi inte bidra till att göda konflikter världen över så slutar vi exportera. Vi söker en annan sorts försvar som inte är så vapenberoende och inte söker sig till militärallianser utan vill lägga resurserna på andra fredsskapande åtgärder, ökad Östersjödiplomati t ex. Detta om ”den gamla sanningen” som alltså behöver ersättas av ett nytt sätt att tänka. Det var min huvudpoäng.

Frågorna om Nato och media var de som mest orsakade känslostormen på HN:s ledarsida. Det var brott mot åttonde budet (att inte bära falskt vittnesbörd) från min sida att misstänkliggöra Nato med avseende på en eventuell utplacering av missiler på Gotland. Först vill jag betona att min poäng inte främst var vad Nato kan tänkas vilja göra utan vad ”Fienden” Ryssland kan misstänka och frukta. Vidare utgår min ”mediakritik av den populistiska sorten” från den hermeneutiska sanningen att vi alla är bestämda av ett sammanhang. I första hand handlar det om ett mentalt sammanhang, ett sätt att tänka som blir ”hegemoniskt”, dvs styr allt annat. Det är mer ett konstaterande än en anklagelse. Vi kan ju undra över varför vissa ledarsidor inte problematiserar Nato utifrån det förhållandet att Donald Trump styr den amerikanska försvarsmakten och vilka konsekvenser det får när INF-avtalet sägs upp. Eller varför ingen problematiserade det faktum att amerikanska generaler avsynade Gotlands östkust i samband med Aurora-övningen för ett år sedan. Eller varför det är så svårt att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen (som ICAN fick Nobels fredspris för) om Nato är emot det. Om inte kärnvapen ingår i Natos strategi för sina medlemmar, vad är då problemet? Jag tycker nog att HN:s ledare är en god illustration till att ett visst sätt att tänka styr över rapporteringen, och det var min poäng med min ”mediakritik”. I fredsbygge ingår att lösa upp gamla fiendebilder och bidra till framväxten av en fredskultur där krig och vapen på sikt förlorar sitt berättigande.

ANNONS

KG Hammar

Läs Maria Haldenstens svar till KG Hammar i länken nedan.

LÄS MER:Nej, HN tror inte på att älska Putin såsom oss själva

ANNONS