Det viktiga för berörda personer när det gäller boende är som det står i förarbetena till LSS att principen bör vara att boenden är förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel, skriver insändarskribenten.
Det viktiga för berörda personer när det gäller boende är som det står i förarbetena till LSS att principen bör vara att boenden är förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel, skriver insändarskribenten. Bild: Conny Bengtsson

I valfrihetens heliga namn, säg nej till Fogdevägen!

Principen bör vara att gruppbostäder är förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Ökad valfrihet är bra-även inom LSS”

För att försvara sitt lagstridiga förslag om att erbjuda boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning på Fogdevägen visar Persson sin totala okunskap om vad lagen säger om hur ett sådant boende ska se ut. Kommentaren om att ”Liberalerna tycker ökad valfrihet är bra” har inte med saken att göra. Någon valfrihet finns inte inom LSS och har i princip aldrig funnits.

Det viktiga för berörda personer när det gäller boende är som det står i förarbetena till LSS att principen bör vara att boenden är förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel.

ANNONS

Att Persson efter sitt besök där, ”insåg jag att detta är värt att pröva” och ”liknande upplägg finns i flera andra kommuner”, är inget hållbart skäl för Varberg att bryta emot lagen med hur ett boende ska se ut.

Jag har tidigare uppmanat personer som erbjuds plats på detta boende att säga nej. Vad ska dessa personer, där behovet många gånger är akut, i valfrihetens namn då kunna välja?

Argumenten som att, hyran blir lägre, driften blir samordnad, stora ljusa lägenheter, bra personalutrymmen mm, är bra men inte som skäl att göra Fogdevägen till boende för dessa personer.

Bengt Westerberg, en av personerna bakom LSS och aktiv i samma parti, som jag hoppas Persson känner till skriver ”många kommuner tycks inte se som sin uppgift att medverka till att berörda personer ska få goda levnadsvillkor, utan strävar efter att göra så litet som möjligt”.

Jag vet att Bengt fortfarande är aktiv och vill L i Varberg ha kunskap om LSS så ställer han säkert upp.

Lyssna på FUB i Varberg och gör om och gör rätt och i framtiden se till att beslut som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning grundas på kunskap och aktuell lagstiftning och vad ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” säger.

ANNONS

Willy Engelbrethsen

tidigare rättsombud för FUB

LÄS MER:Ökad valfrihet är bra – även inom LSS

ANNONS