Idén att slöjan är ett fritt val bara för att det inte existerar ett statligt tvång är naiv, skriver Erik Hellsborn (SD) och Helen Hedin (SD).
Idén att slöjan är ett fritt val bara för att det inte existerar ett statligt tvång är naiv, skriver Erik Hellsborn (SD) och Helen Hedin (SD). Bild: Dick Gillberg

C krattar manegen för hedersförtryck

Ni hjälper inte någon med er vurm för slöjan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Svar

på ”SD ska inte bestämma över kvinnliga medarbetares klädsel

Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan tar nu kvinnor på sig slöjor, inte för att de vill, utan för att de fruktar konsekvenserna av att inte göra det. I Iran protesterar modiga kvinnor för rätten att slippa slöjan, trots vetskapen att de för detta riskerar att piskas och fängslas av Ayatollans lakejer. Samtidigt i Varberg så arbetar Centerpartiet med att försvara och normalisera slöjan.

På ett nästan parodiskt sätt påstår kommunalrådet Bergenblock att de verkligt kvinnofientliga är de som protesterar och tar strid mot denna, världens mest utbredda symbol för kvinnoförtryck. Idén att slöjan är ett fritt val bara för att det inte existerar ett statligt tvång är naiv, och vittnar om en bristande förståelse för islamisk hederskultur. I hederskulturer bär normer och förväntningar från släkten minst lika stor vikt som statliga lagar.

ANNONS

Enligt Islams lära ska en god kvinna dölja sig bakom sjal eller huvudduk. Den som inte gör det kan då betraktas som en dålig kvinna, som drar skam över familjen. Redan här blir den påstådda valfriheten naggad i kanten. Att dra skam över sin familj vill ingen, men i en hederskultur blir det en oändligt mycket mer stigmatiserad gärning. Riskerna är alltför välkända, vi har alla läst om hedersmorden och det hedersrelaterade våldet. Och då är de fall som når pressen bara toppen av ett isberg. En studie från 2017 visade att så många som 240 000 unga personer med utländsk bakgrund i Sverige levde under hedersförtryck. En siffra som knappast minskat sedan dess. Detta anser vi sverigedemokrater vara fullständigt oacceptabelt. Men det är detta förtryck som C krattar manegen för i Varberg.

Ni hjälper inte någon med er vurm för slöjan, tvärtom låser ni fast utsatta kvinnor i förtryck och utanförskap.

Erik Hellsborn (SD)

Helen Hedin (SD)

ANNONS