Skyddskläder och hjälmar hänger på rad vid Barsebäcks kärnkraftverk, vars sista reaktor stängdes av 2005.
Skyddskläder och hjälmar hänger på rad vid Barsebäcks kärnkraftverk, vars sista reaktor stängdes av 2005. Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Olyckor och felsteg är problemet

Problemen med kärnkraft är när det inte fungerar som det ska.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på "Kärnkraften står för en väldigt liten del av strålningen"

Varför är man så rädd för den mycket lilla del av strålningen som har med kärnkraften att göra, undrar N-E Nilsson Bua, HN 18/10. Det är nog väldigt få, om ens någon, som är rädd för strålningen från fullt fungerande kärnreaktorer.

Problemet är naturligtvis när det inte fungerar som det ska. Naturkatastrof och handhavandefel i kombination med olämplig reaktordesign låg bakom de hittills värsta olyckorna. Krig och terrorhandlingar kan möjligen bli framtida haveriorsaker. Ingen vet. Men även fullt fungerande reaktorer kräver uranbrytning, bränsletillverkning, avfallshantering och div transporter. I samband med dessa verksamheter finns det också en risk för felsteg som man måste ta med i beräkningen.

ANNONS

Tommy Nilsson

ANNONS