Någon måste ta ansvar för och hur socialförvaltningen uppfyller sina mål

Medarbetarna har länge varnat för en allt mer ansträngd situation.

ANNONS

Om man tror att man kan effektivisera äldreomsorgen mer så har man fel, skriver insändarskribenten.
Om man tror att man kan effektivisera äldreomsorgen mer så har man fel, skriver insändarskribenten. Bild: Erik Nylander/TT

Svar

på ”Det är inte socialnämndens ordförande som sätter budget”

Sven Andersson påpekar att det inte är han som sätter budget, utan hans kamrater i Varbergsalliansen högre upp. Det är väl ändå bl.a. hans parti som bestämmer vilka medel som fördelas för att deras mål ska uppnås? Sven Andersson kan knappast stå ovetande innan pengar och mål ramlar ner på hans nivå?

Medarbetarna har länge varnat för en allt mer ansträngd situation, men vi tycks alltid tala för döva öron. Det finns problem som högre tjänstemän och ledande politiker blundar för och gjort länge. Det finns ingen tilltro till medarbetarnas förmåga att se och medverka i att lösa problemen.

ANNONS

Jag är sjuksköterska med + 30 år i olika kommuner och länder. Jag har sett äldreomsorgen slimmas i takt med att prestationskraven ökar. Jag har sett hur personalens arbetstider och privatliv får allt mindre prioritet.

På något konstigt sätt lyckas vi ge en ge en relativt god omvårdnad och hälso- och sjukvård. Men det är inte arbetsgivarens eller politikernas förtjänst.

Sjuksköterskor och omvårdnadspersonalen jobbar mer övertid än någonsin. Många arbetar deltid för man orkar inte mer, vilket innebär att det finns en resurs som man kört slut på i en tid då den hade behövts mer än någonsin.

Samverkan i Varberg är ett skämt. Att ha en tidig dialog med medarbetare och fack är inget man har. Ärenden och förslag tas fram av tjänstemän och missar dialogen med de som bäst känner verksamheten och hur förändringar och indragningar kommer att påverka de vi är till för och personalen.

Budget går alltid först, därefter kommer medborgarnas behov och måluppfyllelse av politiska mål, sist kommer alltid personalens arbetsmiljö, för att inte tala om våra privatliv.

Om man tror att man kan effektivisera äldreomsorgen mer så har man fel. Vi är människor som behöver arbetsro, arbetsglädje och möjlighet att påverka. Det vi som vänder ut och in på sig för att de vi är till för ska få den hjälp de har rätt till enligt lagstiftning. De äldre behöver oss!

ANNONS

Sjuksköterska, Varbergs kommun

LÄS MER:Det är inte socialnämndens ordförande som sätter budget

ANNONS