Myter och fakta i energidebatten

Låt mig bidra med några fakta.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Fakta i energidebatten är bättre än mytbildning

Glenn Wahle har alldeles rätt i att fakta är bättre än myter i energidebatten. Låt mig därför bidra med några.

Hur många dödsfall som orsakas av olika kraftslag har sammanställts på många olika sätt. Resultatet är alltid likartade Här refererar jag till en sammanställning som har gjorts av den amerikanske energiforskaren och skribenten James Conca. Han menar att per 1000 producerade Twh orsakar:

Kol – 100 000 dödsfall.

Olja – 36 000 dödsfall.

Bioenergi/biodrivmedel – 24 000 dödsfall.

Naturgas – 4 000 dödsfall.

Vattenkraft – 1 400 dödsfall.

Solenergi – 440 dödsfall.

ANNONS

Vindkraft – 150 dödsfall.

Kärnkraft – 90 dödsfall.

Tittar vi på åtgången av icke förnybart material så har amerikanska energidepartementet gjort en sammanställning och menar att per producerad TWh använder:

Solceller – 14 920 ton.

Vattenkraft – 12 760 ton.

Vindkraft – 9 .310 ton

Kärnkraft – 840 ton (inkl. bränsle).

Vi kan också notera att ”radioaktiv strålning” är en naturlig miljöfaktor som funnits i hela universum redan långt innan jorden bildades. En grov uppdelning av var människor får sin stråldos från visar, se t.ex. broschyren Fickfakta om strålning, att Kärnkraften inklusive all hantering som har med den att göra bidrar med mindre än 0,5% till den stråldos vi får.

Varför skall vi då inte använda kärnkraft när den dessutom bidrar med reglerbar och kraft som kan planeras och bidra till såväl viss lastföljning, spänningsreglering, roterande massor mm. som stabiliserar nätet?

Nils-Erik Nilsson

ANNONS