Vilka nya arbetstillfällen som kan ersätta det som försvunnit från fiskenäringen? skriver insändarskribenten.
Vilka nya arbetstillfällen som kan ersätta det som försvunnit från fiskenäringen? skriver insändarskribenten. Bild: Alma Tallborn

Mycket samspelar i besöksnäringen

Om det redan hade funnits övernattningsmöjligheter så hade restaurangen kunnat vara öppet betydligt längre än i dag.

ANNONS
LocationGlommen||

Svar

på ”Glommens hamns framtid”

Vi tackar Ingvar Karlsson för ett intressant och resonerande inlägg. Men vi vill igen påminna i frågan om havsnivåer och dess inverkan på en tillkommande bebyggelse.

Vi följer den rekommendation som länsstyrelsen gav till planen för Västerport i Varberg, +2,5 för nyanlagda vägar och +3,0 för entréplan för nya byggnader. Detta är lämpligt att följa även i Glommen då både landhöjning och stigande havsnivåer torde vara samma.

Följer vi detta blir höjningarna måttliga. Vattenytan dvs havets medelnivå räknas till +0,0. Befintliga kajer är på ca: +2,0 och ändras inte. Fiskhamnsvägen och där vi planerar för nybyggnation är idag på +2,1 till +2,3 som höjs med 20–40 cm i detta avsnitt. Runt de nya byggnaderna väster om Fiskehamnsvägen höjs marken med 70–90 cm till +3,0 som blir entrénivåer till de nya husen.

ANNONS

Trålbinderiet ligger idag på ca +3,0 vilket gör att de föreslagna bostadshusen kan placeras här utan ytterligare markhöjning.

Men kärnfrågan är inte att diskutera mått eller höjder utan om Glommens framtid och vilka nya arbetstillfällen som kan ersätta det som försvunnit från fiskenäringen. Under de 25 år som jag på håll följt fiskets utveckling har den reducerats från 15 båtar och ca 100 arbetstillfällen till 3–4 båtar med ca 10 personer som över året får sin utkomst från fisket. Hur kan vi skapa nya jobb i Glommen?

I dag är turismen och besöksnäringen stark i Sverige. Vi har gjort den undersökning som du så riktigt efterfrågar där ett mindre destinationshotell fungerar bra. Hade det i dag funnits övernattningsmöjligheter kunde restaurangen ha öppet betydligt längre. Mycket samspelar i besöksnäringen vilket måste beaktas i hela kalkylen.

Vi tror på ett moderniserat och miljöanpassat fiske, besöksnäring och havsodlingar som viktiga delar i Glommens framtid. Tillsammans med nya hyresrätter för normala inkomster blir detta ett bra alternativ för de unga som vill stanna eller komma för sin framtid i Glommen.

Magnus Månsson

Månsson Fastigheter

LÄS MER:Glommens hamns framtid

ANNONS