Under de hundra år som gått sedan hamnen byggdes har det varken funnits hotell eller restaurang nere vid kajen, skriver insändarskribenten.
Under de hundra år som gått sedan hamnen byggdes har det varken funnits hotell eller restaurang nere vid kajen, skriver insändarskribenten. Bild: Edith Camilla Svensson

Glommens hamns framtid

Undersök behovet av hotell och restaurang först.

ANNONS
LocationGlommen|

Inför framtagandet av ny byggnadsplan för hamnområdet i Glommen beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med ett utomstående företag om medverkan vid arbetet med ny byggnadsplan för hamnen. Någon dialog med nuvarande fiskenäringsidkare och båtklubbens medlemmar fördes inte. För några veckor sedan lämnade företaget en broschyr med visioner till Glommenborna.

Under de hundra år som gått sedan hamnen byggdes har det varken funnits hotell eller restaurang nere vid kajen. Den nuvarande fiskekrogen öppnar i början av maj och stänger i augusti. Detta talar för att det inte finns något behov av hotellboende eller restaurang under övriga tider av året. Man tycker att behovet borde undersökas först och sedan komma med idéerna.

ANNONS

En svårighet vid byggnation i hamnen i Glommen är ju myndigheternas krav på marknivån för bostadsbyggande vilket kräver en markhöjning med cirka två meter. Vad händer i så fall med bebyggelsen längre österut vilken nu ligger på en nivå av mindre än två meter över medelvattennivån. Möjligheterna för att bygga bostäder i hamnområdet inskränker sig till ett fåtal hus och därför är det inte lämpligt att höja marknivån på ett så litet område.

Transporterna av avloppsvatten från området bör säkras på ett tillfredsställande sätt vilket inte har redovisats alls. Transport-ledningen till reningsverket går genom det område som nu planeras.

Ovanstående är synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet med ny byggnadsplan

Ingvar Karlsson

Glommenbo sedan födseln

ANNONS