Utan strandskyddet kan vi inte bada, fiska och vandra på stranden på samma sätt som i dag, skriver naturskyddsföreningen.
Utan strandskyddet kan vi inte bada, fiska och vandra på stranden på samma sätt som i dag, skriver naturskyddsföreningen. Bild: Wilfredo Lee

Märkligt att föreslå en nedmontering av strandskyddet

Vi är mycket kritiska till strandskyddsutredningens förslag.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Vi är överens om att strandskydd vid havet ska fungera som i dag

Ja, vad skall man säga. Det låter minst sagt märkligt när centerpartisterna Marie Louise Wernersson och Ingemar Johansson påstår att en exploatering av strandnära områden med hjälp av bikupor och fågelholkar gynnar den biologiska mångfalden. Har ni något stöd för den uppfattningen bland forskare?

Bikupor och holkar i all ära men de kan inte motivera en försämring av strandskyddet.

Strandnära områden är mycket känsliga och sårbara och ingrepp riskerar att hota den biologiska mångfalden.

"Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddets andra syfte, att bevara goda livsvillkor för djur-och växtlivet", skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.

ANNONS

Många vattenlevande organismer är beroende av strandnära och orörda livsmiljöer.

Av rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. Allemansrätten innebär att stränderna är tillgängliga för alla och inte bara för ett fåtal. Utan strandskyddet kan vi inte bada, fiska och vandra på stranden på samma sätt som i dag. Tack vare strandskyddet har vi orörda stränder som sjuder av liv. Liv som hotas vid exploatering av området och då hjälper det inte med fågelholkar och bikupor.

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till strandskyddsutredningens förslag som innebär att stora strandområden förlorar sitt skydd. Vi tycker att det är viktigt att skyddet skärps i starkt exploaterade områden vilket är ett krav från regeringen

Vi vill också att strandskyddet utökas med ett tredje syfte som fokuserar på att skydda mot de negativa effekterna av ett förändrat klimat.

Utredningens förslag innebär att det kommer att bli ännu svårare för Falkenbergs kommun att leva upp till Sveriges miljö-och friluftsmål. Ökat byggande och exploatering av stränderna kan allvarligt försämra förmågan att stå emot klimatförändringar, vilket redan är ett stort problem och utmaning.

Det är märkligt att föreslå en nedmontering av strandskyddet utan faktaunderlag. När minsta ändring av dammar och kraftverk kräver en gedigen miljöutredning som skall prövas enligt Miljöbalken.

ANNONS

Vi äger inte jorden. Vår uppgift är att förvalta den och lämna över den till våra barn och barnbarn.

Vi träffar er gärna men den föreslagna tiden passar inte.

Styrelsen för Falkenbergs Naturskyddsförening

ANNONS