Väg 710 vid Krogsered under den enklare renoveringen sommaren 2022.
Väg 710 vid Krogsered under den enklare renoveringen sommaren 2022.

Katarina Erlingson: Vägen till Sjönevad ett offer för strukturfel

Besvikelsen är uppenbar när upprustningen av vägen mellan Krogsered och Sjönevad flyttas fram ytterligare några år i tiden. Det blir till att fortsätta skumpa fram för dem som bor i Falkenbergs inland och som behöver ta sig till kusten.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

-Man blir uppgiven, säger Anette Ivarsson som bor i Krogseredstrakten.

Huvudproblemet är att infrastrukturplaneringen i princip alltid är så här. Det kommer ständigt för lite pengar och projekt senareläggs flera år. Det är knappast någon tröst för inlandsborna, men många andra sitter i samma båt fast gällande andra vägar.

Man kunde önska att någon regering kunde ta tag i problemet på allvar, men det tycks aldrig hända. Färgen på de styrande verkar inte spela någon roll, det är konstant för lite pengar till infrastruktur. Det som kan skilja är fördelningen av medel mellan väg och järnväg. Den nuvarande regeringen är synnerligen bilvänlig, men det blir ändå inte tillräckligt med pengar för att de halländska vägarna ska kunna få bättre standard.

ANNONS

Och när vägarna äntligen kommer med i planerna är risken uppenbar att det blir snuttifierat med åtgärder på delsträckor, dessutom tar planeringen åtskilliga år så det gäller verkligen att ha tålamod.

Väg 153 mellan Ullared och Varberg är en angelägen väg att göra något åt och den ligger nu i Trafikverkets plan och samråd har genomförts. Den preliminära byggstarten är årsskiftet 2025/2026, men risken är uppenbar att det blir förseningar. Och ändå handlar det bara om ett stigningsfält vid Svartenbacken, resten av väg 153 är inget under av kvalitet precis. Det lär ta många år till innan den kraftigt trafikerade vägen får en högre standard.

Nya vägar och nya sträckningar i all ära, men alla vägar behöver underhållas och det tar förstås mycket resurser från Trafikverket. E 6 är en viktig livsnerv genom Halland, men på vissa sträckor är kvaliteten, om möjligt, sämre än på väg 710 mellan Krogsered och Sjönevad. Inte så konstigt med tanke på trafiktrycket men desto viktigare att göra något åt.

Att åtgärda fel som i grunden är strukturella är förstås oerhört svårt. Det handlar inte bara om ekonomi utan också om hur planeringen ser ut och hur pengarna används. Högerregeringen har gjort en motsättning mellan väg och järnväg och minskat på pengarna till järnvägen. Men det är helt fel metod. Det handlar verkligen inte om antingen eller utan synnerligen om både och. En förbättrad järnväg kan avlasta de stora vägarna både från trycket av gods och transport av människor. Det är ohållbart att hela tiden bygga ut de stora vägarna och skapa fler körfält på motorvägarna. Det ger inte minskad trängsel och enklare trafik, det ger bara incitament till mer bilkörning så snart blir situationen likadan igen.

ANNONS

Det krävs en helt annan syn på infrastruktur, men frågan är vilken regering som är förmögen att lösa det problemet. Till dess får uppenbarligen väg 710 vara skumpig och full av hålor, väg 153 lida av ständig underkapacitet och E 6 vara som en motorväg i gamla Östtyskland.

Läs mer: Finns det hopp för väg 710?

Läs mer: Trafikverket får kritik för väg 710

Läs mer: Skandalvägar till det största besöksmålet

ANNONS