Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Christofer Bergenblock (C) och Jeanette Qvist (S).
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Christofer Bergenblock (C) och Jeanette Qvist (S). Bild: Annika Karlbom

Katarina Erlingson: Slappt att släppa initiativet i Västerport

Varbergs kommun överklagar mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen för Västerport. Dessutom begär kommunen fyra månader till för att kunna formulera sin överklagan. Varför det ska behövas så lång tid att förklara något som legat i farans riktning länge är dåligt ledarskap.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Kommunen har haft tre veckor på sig sen beslutet kom i domstolen, men borde sen länge varit både mentalt och praktiskt förberedd på detta scenario. Om projektet är så viktigt som kommunledningen verkar tycka är det konstigt att överklagan inte prioriteras högre. Alliansen släpper ifrån sig initiativet, vilket inte bådar gott för andra tunga frågor. Kommunen borde haft en plan B, men agerandet nu tyder på att så inte varit fallet. Verkligen dålig planering i en viktig fråga!

Vissa vädrade genast, halvt konspiratoriskt, tankar kring att anståndet - om det beviljas - innebär att majoriteten medvetet gör Västerport till en valfråga. Men det är bara några få partier som skulle kunna ha nytta av om Västerport blir en valfråga. Frågan är så brett förankrad politiskt mellan den styrande Alliansen och Socialdemokraterna att ett val knappast skulle göra en större skillnad, om inget sensationellt inträffar. De styrande politikerna är möjligen tondöva, men det blir säkert intressant för båda sidor att se hur varbergarna röstar i valet.

ANNONS

De partier som bildats som motstånd mot framför allt det höga hotellet vädrar måhända morgonluft inför valdagen i och med att frågan lever, men Västerport hade varit aktuell att diskutera oavsett utslaget i mark- och miljödomstolen.

Tid är förstås också pengar och förseningarna för Västerport påverkar all planering i kommunen. I pengar blir det många miljoner, men förseningarna kan också få andra konsekvenser. Kommunen har också otur - eller är det bara dålig planering - i och med fördyringen av Farehamnen. Den nya hamnen är en förutsättning för byggandet av Västerport; det nya bostadsområdet ska ju ligga där hamnen ligger i dag. Huruvida en försenad process för Västerport påverkar hamnens flytt är oklart, men det är inte otänkbart att Farehamnen påverkas - planeringen hänger ihop logistiskt.

Har det gått prestige i Västerportsprojektet, är det därför kommunstyrelsen väljer att överklaga "ända in i kaklet"? Eller är det en genuin önskan att utveckla Varberg på ett nytt sätt? Det kan faktiskt vara frågan om både och, men förhoppningsvis är de ledande politikerna så pass erfarna att de vet att prestige inte brukar löna sig mot domstolar.

Alternativet att börja om och ta fram en helt ny detaljplan för området var alternativet för kommunstyrelsen, och det är att backa bandet ett antal år. Även om överklagandeprocessen tar tid kan ett ja i mark- och miljööverdomstolen ändå gå fortare. I svåra beslutssituationer gäller det att lägga olika saker i vågskålen och här har politikerna chansat, helt enkelt. Går det så går det. Går det inte innebär det alltså ytterligare ett antal år av en ny detaljplaneprocess, som kostar pengar. Alla varbergsbor blir därmed förlorare, oavsett inställning till Västerport.

ANNONS

Läs mer: Varbergs kommun överklagar domen om Västerport

Läs mer: Hoppingivande stopp för fallosbygge i Varberg

Läs mer: Farehamnen kan vara i fara

ANNONS