Varför är man så rädd för den mycket lilla del av strålningen, lång under 1 %, som har med kärnkraft att göra, undrar insändarskribenten.
Varför är man så rädd för den mycket lilla del av strålningen, lång under 1 %, som har med kärnkraft att göra, undrar insändarskribenten.

Kärnkraft står för väldigt liten del av strålningen

Naturliga strålkällor står för den mesta strålningen.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på "Lögner om kött och kärnkraft"

Observera att joniserande strålning från radioaktiva ämnen (Radioaktiv strålning) är en helt naturlig miljöfaktor som alltid funnits på jorden och i hela universum, ända sedan "Big Bang" alltså redan långt innan ens jorden fanns.

Ser vi till den stråldos vi svenskar får idag, genomsnitt för hela Sverige c:a 3 mSv så bidrar kärnkraft, kärnvapen och all Industriell användning, t.ex. industriell röntgen av svetsskarvar, inklusive alla hantering som har med dessa verksamheter att göra och alla hittillsvarande olyckor med c:a 0.02 mSv (0.67%).

Naturliga strålkällor, som inte på något sätt har med mänsklig aktivitet att göra står för c:a 2.1 mSv (70%). Här har i vissa fall strålningsbidraget ökats på genom t.ex. tätning av hus som ökat radonhalten i husen, men strålkällan har inget med mänsklig aktivitet att göra. Den uppstod redan vid "Big Bang".

ANNONS

Medicinsk användning, som röntgen, strålbehandling mm bidrar med c:a 0.9 mSv (30%). Se https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/ringhals/produktion/teknisk-broschyr-ringhals.pdf Sid 19.

Varför är man så rädd för den mycket lilla del av strålningen, lång under 1 %, som har med kärnkraft att göra?

N-E Nilsson

Bua

ANNONS