Havsbaserad vindkraft kan ge mycket energi

Dagens vindturbiner är väldigt mycket större, mer effektiva och mer lönsamma än de som byggdes för 25-30 år sedan.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Vindturbiner till havs inte lika hållbara”

Per Ålin skriver i en insändare 22/5 att han vill lämna “några högst relevanta kommentarer” och hänvisar till oklara källor vad gäller livslängden på havsbaserade vindturbiner och hävdar att “de är skrotfärdiga efter blott cirka ett dussin år”.

I verkligheten byggdes en av världens första vindkraftsparker, Vindeby utanför Lolland, 1991 och drevs helt enligt planerna i 25 år innan parken demonterades 2017. En av huvudanledningarna var inte “skrotfärdighet” utan att tillståndet gällde i 25 år. En annan att dagens vindturbiner är väldigt mycket större, mer effektiva och mer lönsamma än de som byggdes för 25-30 år sedan. Det är alltså mycket lönsamt att nu byta mot nya verk.

ANNONS

Vidare undrar Ålin varför Tyskland och Danmark inte “har fyllt sina respektive vatten med vindturbiner?” Att de skulle fylla sina vatten med vindkraftsparker är ju en lite märklig önskan men sanningen är att de båda länderna har mycket havsbaserad vindkraft. Särskilt jämfört med Sverige där vi nu har i princip noll havsbaserad vindkraft. 2022 producerade den tyska vindkraften ca 126 TWh varav 25 TWh (ca 20%) var från havsbaserad vindkraft. I Danmark gav vindkraften ca 19 TWh förra året och 8.5 TWh (ca 45%) var från havsbaserade turbiner. Så dessa två grannländer är stora inom havsbaserad vindkraft. Och för ca ett år sedan aviserade den danska regeringen att man ämnar satsa mycket stort på havsbaserad vindkraft. Fram till 2030 ca 5 gånger mer produktion än nu.

Sedan menar Ålin att kärnreaktorer kan drivas mycket länge och tar USA som exempel och menar att det kan bli fråga om 80 års drifttid om detta godkänns. Det Ålin då missar är att så lång drifttid förutsätter rätt omfattande renoveringar och uppgraderingar där väldigt många väsentliga delar byts ut i och kring reaktorerna. Enligt World Nuclear Industry Status report 2022 hade det för ett år sedan stängts 204 reaktorer i världen och deras medelålder var 27.7 år. Så ser faktiskt verkligheten ut Per Ålin. Du behöver kontrollera dina källor.

ANNONS

Glenn Wahle

LÄS MER:Vindturbiner till havs inte lika hållbara

ANNONS