Hade Sveriges elnät varit mer robust, så som det har varit med kärnkraft, hade Norge kunnat leverera vattenkraft genom Sverige till Polen. Nu fick istället Sverige starta fossil oljeförbränning för att bistå Polen, skriver debattörerna.
Hade Sveriges elnät varit mer robust, så som det har varit med kärnkraft, hade Norge kunnat leverera vattenkraft genom Sverige till Polen. Nu fick istället Sverige starta fossil oljeförbränning för att bistå Polen, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Fossilfritt behövs för stabiliteten i nätet

Det måste finnas kontinuerlig och planerbar elkraft som klarar att jämna ut svängningar i elnätet.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Fakta i energidebatten är bättre än mytbildning

Vad Glenn Wahle och förespråkare för endast förnyelsebar el i vårt energisystem missar är att en kilowatt inte kan bytas mot en annan. Där måste finnas kontinuerlig och planerbar elkraft som klarar jämna ut svängningar i elnätet. Vattenkraften kommer inte ensamt räcka till för elstabiliteten och därför behövs även kärnkraft.

Hänsyn måste tas till balansen i mixen för att säkerställa nätstabilitet. Vi behöver därför tala om och förstå nätstabilitet för att ta kloka beslut när vi bygger det elnät som ska klara att leverera dubbelt så mycket el som i dag utan att sätta oss i beroende av fossil gas eller olja om vi ska göra den klimatomställning som krävs och minska utsläpp enligt mål som Sverige har ställt sig bakom.

ANNONS

Hade Sveriges elnät varit mer robust, så som det har varit med kärnkraft, hade Norge kunnat leverera vattenkraft genom Sverige till Polen. Nu fick istället Sverige starta fossil oljeförbränning för att bistå Polen.

Det är något förvånande man konstaterar hur förespråkare för förnyelsebart så lättvindigt vill använda sig av och försvarar fossila bränslen när FN och samlade världens forskning är överens om att det just är de fossila bränslet och växthusgaser vi behöver få bort för att ge jorden återhämtning. Detta är ett stort ansvar dagens beslutsfattare behöver hantera till kommande generationer på jorden

Vad Glenn och förnyelsebarförespråkarna behöver fundera över är: Var ska den stabiliserande elkraften komma ifrån? Den som möjliggör att även väderberoende elkällor kan fungera i elnätet?

Madeleine Langkilde (L)

Cecilia Rönn, Riksdagskandidat (L)

Tobias Carlsson, Gruppledare Varberg (L)

ANNONS