Det var nog tur för Mötesplats Mölle att den hade ett väl inarbetat team av frivilliga under de ständiga bytena av ledning, skriver debattörerna.
Det var nog tur för Mötesplats Mölle att den hade ett väl inarbetat team av frivilliga under de ständiga bytena av ledning, skriver debattörerna.

Final på Mölles vänners medverkan i Mötesplats Mölle

Om det fanns personal som kände sig behandlade som pigor, så kände vi oss behandlade som luft eller mindre vetande, skriver representanter för styrelsen för Mötesplats Mölles vänner.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Det fantastiska projektet Mötesplats, som invigdes av Barbro Westerholm i februari 2014, har nu nått vägs ände för stödföreningen Mölles vänner. En förutsättning för projektets genomförande var samarbetet mellan Falkenbergs kommun, Fabo samt den nybildade stödföreningen, ett samarbete som flöt på bra fram till pandemin med stängning av och till av mötesplatsen, neddragning av personal och ständiga byten i ledningen. Det har så klart varit delade meningar emellanåt men fram till för ett par år sedan har vi lyckats prata ihop oss för verksamhetens bästa. Detta tog dock slut i början av 2022 med nuvarande ledning, då vi i princip fick vår information via mail – alltså inte samarbete genom att tala med varandra utan snarare ställda inför faktum vad som händer på mötesplatsen. Av den anledningen har vi gång på gång sökt kontakt med politiker (som ansvarar för verksamheten) och socialchef (ansvarig för personal), för att få deras hjälp att få samarbetet att fungera igen. I dag kan vi konstatera att där fanns ingen hjälp att hämta!

ANNONS

Det var nog tur för Mötesplats Mölle att den hade ett väl inarbetat team av frivilliga under de ständiga bytena av ledning! Våra medlemmar var stöttepelare både vad gäller aktiviteter, caféverksamhet och fixare som iordningställer lokalerna vid återkommande underhållningsprogram, detta var definitivt inget som den nedbantade personalen hade klarat själva. Och om det fanns personal som kände sig behandlade som pigor, så kände vi oss behandlade som luft eller mindre vetande! Alla vi som jobbar som frivilliga har ett långt arbetsliv bakom oss och upplysningsvis kan vi berätta att man tappar inte sina livserfarenheter bara för att man blir pensionär, vi vet fortfarande vad ett arbete handlar om även om vi är oavlönade! Ja, vi känner oss orättvist behandlade eftersom vi inte får reda på vad var och en av oss är anklagade för och av vem. Och ja, vi tycker att det är fegt att inte stå för sina åsikter!

I socialnämndens nyligen beslutade riktlinjer för mötesplatser står följande att läsa i sammanfattningen på deras hemsida: ” Riktlinjen anger att föreningslivet och frivilliginsatser är en viktig del i att möta framtidens utmaningar. Kommunen skall därför tillhandahålla lokaler för mötesplatser och med hjälp av personal stötta föreningar och frivilligkrafter i deras engagemang så att det kan komma seniorerna till gagn.” Vi hoppas verkligen att kommunen ser till att samarbetet fungerar bättre i fortsättningen, då har ju den här konflikten ändå bidragit med något!

ANNONS

Med dessa ord avslutar föreningen Mölles vänner sin insats på Mötesplats Mölle och hoppas att den i fortsättningen åter blir en trivsam träffpunkt för våra seniorer!

Styrelsen genom

Kerstin Zander

ordförande

Siv Qvarfordh

vice ordförande

Marianne Andersson

sekreterare

LÄS MER:Falkenbergs kommun och Mölles vänner bryter med varandra

LÄS MER:Utredaren: otydligt avtal roten till konflikten på Mötesplats Mölle

ANNONS