Utredaren: otydligt avtal roten till konflikten på Mötesplats Mölle

”Vi behandlas som pigor”. Så säger en av de anställda på Mötesplats Mölle i den externa utredning som gjorts efter den konflikt som ledde fram till att kommunen tillfälligt stängde mötesplatsen.
Men det finns också brister i kommunens agerande enligt utredningen.