Tanken var att strandskyddet skulle göras om i grunden men så har det inte blivit, skriver debattören.
Tanken var att strandskyddet skulle göras om i grunden men så har det inte blivit, skriver debattören. Bild: Gunnar Seijbold

Borgerlig politik görs bäst av borgerliga partier

Tanken var att strandskyddet skulle göras om i grunden men så har det inte blivit, skriver insändarskribenten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ledarkrönikan ”M, KD, SD och V gör en häxbrygd åt landsbygden”

I en krönika den 15 april ondgör sig Ola Johansson (C) över att oppositionen inte stödjer deras framförhandlande förslag (med S och MP) om strandskyddet.

Först så vill jag påpeka att det inte är oppositionens roll att se till så regeringssidans förslag får stöd i Sveriges riksdag. Vill man vara säker på att ett förslag går igenom får man nog försäkra sig om det i förhandling. Det har man inte önskat utan man lägger fram ett urvattnat förslag som både Miljöpartiet och Centerpartiet är både missnöjda och nöjda med, det vill säga ett förslag som inte kommer göra någon människa glad.

ANNONS

Tanken var att strandskyddet skulle göras om i grunden men så har det inte blivit. I förslaget tillkommer fler detaljregler och undantag än vad dagens lagstiftning innehåller. Det borde C vara ärliga med. KD vill att grundregeln ska vara att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd, som utredningen föreslår. Vid särskilt värdefulla miljöer ska möjligheten för strandskydd finnas kvar, men det finns annan lagstiftning som då kan vara mer lämplig att använda. Nu är förslaget att små sjöar och vattendrag upp till 2 meters bredd ska få 25 meter strandskydd. Vi vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägare enklare kan förutse om en tänkt åtgärd, till exempel ett nybygge, kan vara möjlig eller inte. Regeringens förslag riskerar att göra det mer otydligt. Syftet var också att det skulle bli mer lokalt inflytande i strandskyddsärenden. Det medför inte det förslag som nu lagts fram. Både kommuner, mindre samhällen och fastighetsägare måste få ett större inflytande över utvecklingen längs sjöar och vattendrag.

Avskaffa större delen av strandskyddet, mer makt till kommuner och i grunden ett reformerat strandskydd hade Centerpartiet kunnat stoltsera med om de hade valt att stödja en borgerlig statsministerkandidat, men de fyra senaste gångerna har Centerpartiet stött en Socialdemokratisk statsminister. KD kommer rösta för en borgerlig regering.

ANNONS

Larry Söder (KD)

riksdagsledamot

LÄS MER:M, KD, SD och V gör en häxbrygd åt landsbygden

ANNONS