Ola Johansson, Centerpartiet
Ola Johansson, Centerpartiet

Ola Johansson: M, KD, SD och V gör en häxbrygd åt landsbygden

Så har det hänt igen. Partier med helt olika intressen i sakfrågan gör gemensam sak för att markera sitt missnöje med januariavtalet och de viktiga steg och ansatser som tagits för hela Sveriges bästa.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Häromveckan yrkade M och KD, med stöd av SD och V, avslag på regeringens förslag om ett förenklat strandskydd, som vi i Centerpartiet medverkat till att få på plats. Därmed stoppas den mest omfattande reformeringen sedan strandskyddet infördes 1975.

Motiveringen att man velat gå längre faller platt, eftersom det liggande förslaget är det som är berett och kan genomföras nu. Ett omtag – om det ens är möjligt – kommer att ta flera år, eftersom allting måste utredas på nytt. Vi i Centerpartiet vill också gå längre, men då är det kontraproduktivt att inte först låta det liggande förslaget genomföras.

ANNONS

KD och M som säger sig vilja landsbygden väl har en hel del att förklara för de hallandskommuner som hoppats kunna planera för bebyggelse invid sjöar och vattendrag redan i år och de fastighetsägare som vill bygga nära en liten tjärn, ett dike, eller en bäck som är smalare än två meter.

Det som kunde gjorts nu kommer inte att tillåtas inom överskådlig tid.

Det kommer fortsatt vara fritt fram att bygga i storstäderna där strandskyddet redan är upphävt men tvärstopp på landsbygden. Detta enbart för att man missunnar Centerpartiet en avgörande framgång i en hjärtefråga. Vår gula knapp till Magdalena Andersson hade ett högt pris som nu landsbygden måste betala. Centerpartiets vinst är att det nu blivit tydligt vilket parti som menar allvar med att vilja utveckla glesa kustområden och inland, medan det finns andra som väljer partitaktik framför resultat.

Det generella strandskyddet kommer alltså fortsätta att gälla runt alla anlagda vatten såsom diken och dammar. Det kommer inte heller bli tillåtet att bygga invid en sjö som är mindre än en hektar och vid ett rinnande vatten som är smalare än två meter. Kommuner kommer inte få möjlighet att peka ut stora delar inom sina gränser som strandnära utvecklingsområden, där ett generellt undantag från strandskydd ska gälla och det blir fritt att bygga.

ANNONS

M har likt MP gjort en stor sak av frågan om fri passage och menar att dessa generella regler om en sådan självklar sak som att det ska vara möjligt att ta sig förbi mellan bebyggelse och strand, nu återinförs där strandskyddet upphävts. Jämfört med 100 – 200 meter strandskydd torde 25 meter vara en väsentlig förbättring. I många fall kommer det ändå vara möjligt att komma närmre strandkanten med sin bebyggelse än så. Regeln är inte ny, men skulle ha förändrats till det bättre tack vare Centerpartiet.

Moderaternas försvar går ut på att den föreslagna reformen bara berör områden där människor ändå inte vill bygga. Kan föraktet mot landsbygden uttryckas tydligare än så?

Detta må tolkas som min bitterhet och besvikelse. Till viss del får det sistnämnda erkännas. För mig är det viktigt att människor ska kunna leva, bo och bygga där man vill. Istället ser jag möjligheter med att de flesta hallänningar nu ser att landsbygdens förkämpar och försvarare alltjämt är Centerpartiet och inga andra.

ANNONS