Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Trotsar Högsta Domstolen. Varbergs tingsrätt följer hovrättens linje vad gäller ett skattebrott.

Varbergs tingsrätt går emot HD:s praxis

Ingen ska behöva straffas två gånger för samma brott. Det är motiveringen till varför flera tingsrätter i landet, däribland den i Varberg har valt att gå emot Högsta Domstolen.

De delade meningarna gäller skattebrott. En person som gör sig skyldig till skattebrott kan i dag både straffas för brottet i domstol och tvingas betala ett så kallat skattetillägg till Skatteverket på upp till 40 procent av den skatt som undanhållits. Det är Högsta Domstolens praxis och det är den som tingsrätterna oftast följer.

Men kritiker menar att systemet går emot Europakonventionens förbud mot dubbel bestraffning. Det senaste året har både hovrätten i Göteborg och flera tingsrätter i landet gjort bedömningar där man har gått emot Högsta domstolens linje.

– Det är en komplicerad fråga. Å ena sidan finns det de som anser att det handlar om dubbel bestraffning vilket strider mot de mänskliga rättigheterna och å andra sidan finns de som tycker att det rör sig om två olika saker, säger Hans Andrén som är rådman vid Varbergs tingsrätt.

Fallet vid Varbergs tingsrätt gäller en 49-årig man som under åren 2005 till 2008 lämnat oriktiga uppgifter isina deklarationer. Mannen har erkänt gärningarna och betalat skattetillägg till Skatteverket. Fallet gick även upp i tingsrätten där åklagaren yrkade på straff för skattebrott.

– Åklagaren följde Högsta Domstolens praxis. Men tingsrätterna är inte skyldiga att gå på samma linje som Högsta Domstolen, säger Hans Andrén

Är det vanligt att tingsrätterna gör en annan bedömning än Högsta domstolen?

– Det är mycket ovanligt.

I det här fallet är för att man i stället valde att följa hovrätten i Göteborg som i sin tur hänvisar till Europadomstolen.

– Vi hade inte gjort den bedömningen här om vi inte haft hovrättens stöd, säger Hans Andrén.

Åklagaren i målet med den 49-årige mannen har valt att överklaga och ärendet väntas ta upp någon gång under januari månad.

Men fallet väcker frågan om det är rätt att bedömningen för likartade brott ska skilja sig åt beroende på vilken linje tingsrätten väljer att följa, och i flera medier har ämnet lyfts upp. Clarence Crafoord är chefsjurist vid Centrum för rättvisa och skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”... just nu utmanas HD:s auktoritet av domstolar runt om i landet”. Han menar att det är viktigt att belysa frågan för att kunna göra så rättvisa bedömningar som möjligt.

– Om de tingsrätter som har gått emot Högsta Domstolens linje visar sig ha rätt i det här är det mycket allvarligt, säger Clarence Crafoord.

I en statlig utredning gjord på uppdrag av finansdepartementet som kom förra sommaren har flera experter uttalat sig mot den rådande ordningen som möjliggör dubbel bestraffning. Bland annat föreslås lagstiftning på området.

– Utredningen ligger fortfarande i sin linda men förhoppningsvis leder den till att vi få tydligare praxis så småningom, säger Hans Andrén.