Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

TUT är ett brott mot FN:s barnkonvention

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Flyktingvågen. Vart tog talet om ett humanitärt flyktingmottagande vägen?

Regeringens och riksdagens allt hårdare flyktingpolitik strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen. Det är uppenbart att tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och nekande till familjeåterförening går stick i stäv mot vad som sägs i Barnkonventionen och kränker barns rättigheter.

Det blir ännu mer anmärkningsvärt med tanke på att Stefan Löfvén uttalat att Barnkonventionen skall bli svensk lag under mandatperioden.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar.

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras!

• Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.

• Alla barn har rätt till liv och utveckling.

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Den nu signalerade politiken är ett svek mot barnen som söker trygghet i Sverige och som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Barnfamiljerna har all rätt i världen att fly undan krigets helvete i form av våld och förtryck, övergrepp och kränkningar och söka asyl. Det är en mänsklig rättighet. Barnen bär med sig upplevelser av kaos, oro, obegripliga övergrepp, föräldrars ångest, våldtäkter och förnedring. Det vi kallar traumatiska upplevelser.

Barnet behöver tillit, trygghet och stödjande vuxna som ger stabilitet i tillvaron. Därför längtar barnen att få börja skolan, träffa stödjande lärare och skolkamrater och att få lära sig det svenska språket.

Mot den bakgrunden och den kunskap som finns på området är det totalt galet att föreslå och besluta om tillfälliga uppehållstillstånd.

Per Sjövall,

flyktingansvarig för Rädda Barnen i Halland