Warberg IC har negativt eget kapital – tar fram handlingsplan för att klara elitlicensen

Warberg IC och Warbergs IBF backade totalt 2,6 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret. Nu krävs det en handlingsplan och ett positivt resultat på över en halv miljon kommande år för att Wic ska få förnyad elitlicens. Den stora pengaslukaren har varit Sparbanken Wictory Center.
– Nästa år blir väldigt viktigt, men vi tror på den budget vi har tagit fram, säger ordförande Jonas Klavberg.