Kommunen tar över Sparbanken Wictory Center från Warberg IC

Sedan Sparbanken Wictory Center stod klar år 2009 har Warberg IC ägt hallen. Nu sätter dock ökade räntekostnader stopp för klubben att kunna fortsätta driva hallen på egen hand, och därför har ett säkerhetsöverlåtelseavtal skrivits med Varbergs kommun värt 33 miljoner kronor.
– Jag kan inte se hur föreningen hade överlevt på sikt om vi inte hade gjort så här, säger Kimmo Eskelinen, vice ordförande.