Cecilia Habib Westh stora livsfilosofi

Att idrotten ska ge mer än vad den tar är av yttersta vikt för Cecilia Habib Westh. På ryggen har hon sitt livsmotto och på armen kvinnan som varit den stora inspirationen till livsmottot.

ANNONS
|

Idrott och prestation är två saker som ofta går hand i hand. Wic-nyförvärvet Cecilia Habib Westh har många gånger sett hur denna fokus på just prestation kan bli förödande.

– Psykisk ohälsa är är mycket vanligt inom idrotten. Självklart ska ens prestationen mätas, men prestationen får aldrig bli en motstock för ens värde.

Därför har 27-åringen alltid varit mån om att saker ska ge mer än vad de tar. Redan som 17-åring tatuerade hon in sitt livsmotto "dream about tomorrow, remember yesterday, live today".

– För mig betyder det att jag alltid ska ha en framtidstro, jag ska vara stolt för det jag gjort och jag ska fånga dagen. Så tänkte jag när jag var 17 och så tänker jag fortfarande, säger hon.

ANNONS

Mamma har betytt allt för Cecilia Habib Westh

Cecilia har själv åkt på dippar både på och utanför plan - men hon har alltid lyckats ta sig tillbaka. En av de stora anledningarna till det tror hon grundar sig i hennes goda självkänsla.

– Jag har länge jobbat med att vara nöjd med mig själv, vilket ligger till grund för min självkänsla. Ofta påminner jag mig själv om att jag inte ska jämföra mig så mycket med andra, utan istället fokusera på mig själv.

Så länge Cecilia kan minnas har hon alltid resonerat på detta sätt - något hon kan tacka kvinnan hon har tatuerad på sin vänstra arm för.

– På vänster arm har jag den tatuering jag är mest nöjd med. Där har jag texten "First my mother, forever my friend". För mig betyder det att min mamma först och främst är en modersfigur samtidigt som hon är min bästa vän.

Hon fortsätter:

– Mamma betyder allt. Det är hon som har format mig och gett mig mina värderingar. Citatet "dream about tomorrow, remember yesterday, live today" är verkligen otroligt mycket mamma.

Kan fungera som en stöttepelare i ett ungt Warbergs IC

En av anledningarna till att Cecilia Habib Westh valde att skriva på för Warberg har att göra med tränare Kent Göransson.

ANNONS

– Jag har träffat Kent (Göransson) och har fått en väldigt bra bild av honom. Han har ju precis som jag arbetat mycket med mental träning. Och han förstår människor på ett sätt jag tycker om.

Tillsammans hoppas Cecilia att de kommer kunna bidra till ett gott och öppet samtalsklimat i klubben.

- Det är ju många yngre tjejer i laget och jag kommer givetvis sträcka ut en hand om någon behöver något råd eller bara vill prata.

Hon fortsätter:

– Sedan är det ju inte alla som vill prata och det får man också har respekt för. Tryggheten är viktigast och den behöver inte alltid förmedlas med ord.

Vad är det bästa rådet du kan ge till de yngre spelarna?

– Att man ska se på prestation och konkurrens som en drivkraft. Och inte fastna i att se på en dålig prestation som en motgång.

ANNONS