Se "flaxserven", den nätta delikatessen och monstersmashen

Känsla blandades med kraft. Det fanns gott om fina poäng i Falkhallen.