Hasse sa nej till bloddopning

Den kraftfulle Falkenbergsroddaren utmanade världseliten på 70- och 80-talet. Många medel, numera otillåtna, fanns till hands.