Hallen kan bli verklighet – positivt planbesked för Varbergs GK

En multihall plus en ny utslagsrange. Det är det som Varbergs GK vill bygga. I ett första skede har man fått positivt planbesked från kommunens byggnadsnämnd.
– Det är naturligtvis glädjande att byggnadsnämnden är positiv till utveckling av anläggningen och av området, kommenterar klubbchefen Peter Bengtsson.