I Ätran har fotbollen tystnat

Det sägs att det inte finns något som förenar människor mer än fotboll. Den ger glädje, stolthet och samhörighet. I takt med att landsbygdsföreningarna blir färre, har Ätran blivit ett exempel på de samhällen där fotbollen försvunnit och efterlämnat en tomhet som sträcker sig bortom planen.