Uppgifter: Varbergs Bois nära att låna in Agon Mucolli

Varbergs Bois ligger inte på latsidan i slutet av transferfönstret. Odenses Agon Mucolli, 24, uppges vara nära att bli klar för Bois.