Plusligavinnarens Ismet Lushaku största kritiker finns på 35 mils avstånd

Hallands Nyheters matchbetyg på spelarna i Varbergs Bois FC berör – och ibland upprör. Plusligavinnare och bästa spelare 2023 blev Ismet Lushaku.
– Jag läser inte varje gång, men jag har varit inne några gånger och kollat. Alla tycker väl olika. Vet jag att jag gjort en dålig match kan jag ta det, säger Ismet Lushaku, 23, som har sin kanske största kritiker på 35 mils avstånd.