Det säger Varbergs Bois om stormningen

Varbergs Bois anser att deras personal på matchen gjorde vad man skulle och lutar sig mot att Påskbergsvallen är inspekterad och godkänd av Svenska Fotbollsförbundet.