Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Socialstyrelsen avslutar Markutredning

Socialstyrelsen har hotat med vite och riktat skarp kritik mot hur socialförvaltningen i Mark handlagt barn- och ungdomsärenden. Nu konstaterar Socialstyrelsen att verksamheten fungerar tillfredsställande och avslutar därmed sin granskning för den här gången.

– Tillsynen visar att det skett en betydande förbättring jämfört med tidigare. Men det gäller att den säkerställs över tid. Det är socialnämndens ansvar att se till så att det sker, säger Mikael Thörn, inspektör på Socialstyrelsen.
Han och hans kollegor tänker dock inte släppa Mark.
– Det har handlat om så omfattande brister. Även om vi avslutar det här granskningsärendet så kommer vi att göra uppföljningar. Vi har alltid möjligheten att komma tillbaka om det inte skulle fungera.
Haveriet på socialförvaltningen i Mark uppdagades efter det uppmärksammade fallet med de två barnen som hösten 2009 flyttades från familjehemmet där de bott sedan de var riktigt små. Fosterföräldrarna Eva och Anders fick inget veta i förväg.
Socialstyrelsens efterföljande granskningar har avslöjat en lång rad mycket allvarliga brister i handläggningen av barn- och ungdomsärenden. Politikerna i socialnämnden har tvingats satsa många miljoner på extra personalresurser, bland annat i form av inhyrda konsulter.
Efter en tillsyn tidigare i år upptäckte Socialstyrelsen att det fortfarande fanns brister i handläggningen av en del ärenden. Det handlade bland annat om att de tar för lång tid och att åtgärder saknas trots att utredning inletts.
De senaste tillsynsbesöken har visat på klara förbättringar av verksamheten. Sammanlagt granskades 25 ärenden och ett antal anmälningar till socialnämnden avseende barn.
"Socialstyrelsen anser att socialnämndens åtgärder ger goda möjligheter för att nämndens arbete framöver sker enligt lagstiftningens krav", skriver Socialstyrelsen i sin sammanfattande bedömning.
I endast ett av de 25 ärendena har socialnämnden hittat brister. Det rör fallet med de tre syskonen som omhändertogs den 19 maj i år när de var i skolan.
"Information till föräldrar har brustit, utredningarna har varit bristfälliga och handläggningen har inte varit skyndsam. Den utdragna handläggningen av ärendet har inneburit bristande rättssäkerhet sett ur både föräldra- och barnperspektiv", skriver Socialstyrelsen.
Med hänvisning till att ärendet är föremål för en rättslig prövning av domstol och att en förundersökning pågår hos polisen har Socialstyrelsen för närvarande inga planer på att agera i det fallet.