Kemikalier

Ett ämne som används industriellt och kommersiellt.

ANNONS