EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Arkivbild.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Arkivbild.

Fem punkter i Junckers testamente till EU

Uppmaningar om mer enighet och bättre information är vad EU-kommissionens avgående ordförande Jean-Claude Juncker skickar med till nästa veckas stora framtidstoppmöte i Rumänien. Juncker drömmer om en skyddande, konkurrenskraftig, rättvis, hållbar och inflytelserik union.

ANNONS
|

Den förre premiärministern i Luxemburg blir 65 i december och har då med största sannolikhet redan pensionerats som kommissionsbas i Bryssel.

Inför avgången är han snart en "lam anka" – åtminstone då EU-valet har hållits och när EU:s stats- och regeringschefer har enats om vem som ska efterträda honom.

Ett av hans sista budskap till dem blir nu det inspel han och hans kommission skickar till nästa veckas toppmöte i Sibiu i Rumänien.

Fem punkter

"Jag är övertygad om att det bara är genom enighet som vi kommer att finna den styrka som krävs för att bevara vårt europeiska levnadssätt, skydda vår planet och stärka vårt inflytande i världen", säger Juncker i ett pressmeddelande sedan kommissionen fastslagit sitt förslag till "strategisk agenda" för kommande år.

ANNONS

Agendan är indelad i fem huvudpunkter där kommissionen bland annat vill se byggandet av en säkerhetsunion och en försvarsunion, modernisera industri- och skattepolitiken, satsa på forskning, bättre hälsovård och social rättvisa och fortsatt stödja internationella parter som FN och WTO.

Över drygt 70 sidor går dessutom kommissionen igenom vad man åstadkommit under sin snart femåriga mandatperiod. Och man pekar gärna på nedåtgående arbetslöshet, sjunkande statsskulder och växande BNP.

Fem rekommendationer

Samtidigt är oron tydlig över vad man kallar för "kommunikationsproblemet".

"Det är dags att stoppa tendensen där framgångar nationaliseras och misslyckanden skylls på EU och i stället bättre förklara våra gemensamma beslut", heter det från kommissionen.

På mötet i Sibiu nästa torsdag uppmanas därför medlemsländernas stats- och regeringschefer att anta fem rekommendationer på informationsområdet, bland annat om att bättre betona allas gemensamma ansvar för unionen.

Bryssel, TT:s korrespondent

Fakta: Snart slut för Juncker

Jean-Claude Juncker (född 1954) utsågs till EU-kommissionens ordförande i juli 2014 och tillträdde sedan formellt med sin kommission den 1 november samma år.

Efter årets val till EU-parlamentet väntas medlemsländernas stats- och regeringschefer i lagom tid till sitt toppmöte vid midsommar enas om vem man för fram som ny kommissionsordförande. Kandidaten behöver stöd från en kvalificerad majoritet av stats- och regeringscheferna och ska sedan formellt godkännas av EU-parlamentet, sannolikt i mitten av juli.

Nästa kommissionsordförande ska sedan fördela vilka ansvarsområden som ska ges till vilka ledamöter – en från varje medlemsland – i sin nya kommission. Vem som ska vara utrikeschef, formellt EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, föreslås dock av stats- och regeringscheferna.

Under början av hösten väntar förhör i EU-parlamentet med de nya kommissionsledamöterna, varpå parlamentet röstar om ett formellt godkännande. Om allt sker i ordinarie tid väntas den nya kommissionen tillträda den 1 november i höst.

Mandatet löper nu till den 31 oktober, även om det eventuellt kan förlängas om.

ANNONS