Westinghouse Electric ska montera ned Ringhals 1 och 2

Den radiologiska rivningen av Ringhals 1 och 2 inleds snart och ska pågå i närmare ett årtionde. Nu är det klart vilket företag som ska ansvara för nedmonteringen.