Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

OX2 AB vill bygga mellan 50 och 83 vindkraftverk, upp till 325 meter höga, i Kattegatt utanför Varberg och Falkenberg. Företaget undersöker nu projektets påverkan på Kattegatts Natura 2000-områden. Bilden är från en vindkraftspark i Nordsjön. Bild: CALBERG JASPER
OX2 AB vill bygga mellan 50 och 83 vindkraftverk, upp till 325 meter höga, i Kattegatt utanför Varberg och Falkenberg. Företaget undersöker nu projektets påverkan på Kattegatts Natura 2000-områden. Bilden är från en vindkraftspark i Nordsjön. Bild: CALBERG JASPER

Vindkraft planeras till havs – trots Varbergs nej

OX2 AB planerar för två anläggningar med stora vindkraftverk i Kattegatt utanför Varberg och Falkenberg. Men Varbergs kommuns översiktsplan säger nej till vindkraft till havs.

Galatea är en havsnymf i den grekiska mytologin. Galatea är också företaget OX2 AB:s projektnamn på ett av de områden i Kattegatt som företaget vill ska bli värd för en vindkraftspark.

OX2 AB – med huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Polen och Frankrike – planerar nämligen för vindkraft utanför Hallandkusten, fördelat på två områden.

Det ena området – Galatea – ligger tre mil väster om Falkenberg och är 176 kvadratkilometer stort.

Det andra området kallar man Galene. Det ligger 2,4 mil väster om Varberg och det är 44 kvadratkilometer stort.

Områdena kommer gränsa till Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank. Dessa områden är Natura 2000-områden och OX2 AB avser nu utreda Galatea-Galene i en Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning. En sådan behövs för att företaget ska kunna komma vidare i projektet.

Höga som Eiffeltornet

Företaget har inte landat i hur många och hur stora verk man vill bygga, men i samrådsunderlaget inför ansökan om Natura 2000-tillstånd skissar man två möjliga vägar: En variant där man uppför 50 vindkraftverk med en totalhöjd från havsbottnen på 325 meter (Eiffeltornet är 324 meter högt) och en där man uppför 83 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 meter.

Företaget skriver att teknikutvecklingen på området är snabb och att man därför kommer dröja med att bestämma vilken typ av verk man vill uppföra.

Placeringen motiveras med behovet av elproduktion i de södra delarna av landet nu när kärnkraften stängs ner, samt att "större vindkraftverk med högre effekt kan användas" till havs.

Översiktsplanen säger nej

Varbergs kommun har yttrat sig över företagets samrådsunderlag och lyfter bland annat fram kommunens översiktsplan, som säger nej till havsbaserad vindkraft i kommunen. I översiktsplanen låter kommunen yrkesfisket och natur- och friluftsintressena väga tyngre än vindkraften.

Kommunen påminner också om havets och dess invånares känslighet för störningar. I området finns bland annat tumlare och därutöver är områdena viktiga för sjöfarten och fisket. Områden i närheten av projektområdet Galatea-Galene är klassade som riksintressen för dessa båda näringar.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här