"Vi skapar vinster för hela civilsamhället i Varberg"

Varbergs Föreningsråd anställer människor med nedsatt arbetsförmåga och hjälper dem sedan tillbaka ut i arbetslivet genom att skapa anpassade arbeten i lokala föreningslivet. – Det är en vinn-vinn-vinn-situation för alla inblandade och det vill vi utveckla, säger verksamhetschefen Eva Andersson.