Veidekke får bygga vattentornet "Våga"

Vivab har nu bestämt att det blir Veidekke som får bygga det till designen uppmärksammade vattentornet "Våga" i Varberg. Bygget inleds under första kvartalet nästa år.