Vätgas kan bli nästa steg

Ett av de stora problemen med förnybar energi såsom vind- och solkraft är lagringen. För Varberg Energis del kan lösningen bli en satsning på vätgas.