Varningen: Dyrt bygga bostäder på platt mark i Bläshammar

När Bläshammar ska bebyggas med ytterligare drygt 300 bostäder avsätter kommunen en tredjedel av området åt att ta hand om vatten. Men räcker det?