Värdet på Solsidan skrevs ned

Redan i 2016 års årsredovisning skrevs värdet på anläggningen Solsidan ned med tio miljoner kronor. Skälet var låga förväntningar om den framtida avkastningen.