Varbergs Trä AB ökade omsättningen med tio procent

Familjeföretaget Varbergs trä drabbades av en större brand i slutet av 2020. När 2021 summeras så visar det på både ökat omsättning och ökad vinst. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.