Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Varbergs skolor sjunker i ranking

Varje år rankar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. I dag när årets lista publicerades visar den att Varberg fortsätter tappa stort.

2016 fick Varberg sin toppnotering som näst bäst i Sverige av 290 kommuner. 2017 och 2018 placerade sig Varberg fortfarande bland de 15 bästa.

Sedan gjordes mätmetoden om för att lägga större vikt vid faktorer som kommunen kan påverka snarare än elevernas sociala bakgrund. Till TT säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand:

”Detta gjorde ganska stora förändringar i listan. Det blev rätt tydligt att vissa kommuner hade bättre elever än skola, kanske. På det här viset har vi velat ta fram de kriterier kommunerna faktiskt kan påverka. Det är ju svårt att bestämma vilka som ska bosätta sig i en kommun”

Efter det har Varberg tappat. 2018 placerade sig kommunen på plats 44 i Sverige, men fortfarande bäst i Halland. I år återfinns Varberg först på plats 76, omsprunget av både Kungsbacka och Falkenberg.

– Nu är inte det här en helt objektiv bedömning, utan speglar Lärarförbundet och dess medlemmars intressen. Men undersökningen är ändå intressant och något vi kan ta med oss vidare och analysera, säger Hanna Netterberg (M) ordförande i förskole- och grundskolenämnden i Varberg.

Stora barngrupper och hög sjukfrånvaro

Det är främst inom två kriterier, där Varberg får bottennoteringar, som drar ner det totala betyget. Den ena är lärartäthet det vill säga hur stora barngrupperna är.

– Undersökningen har klumpat ihop förskolor, grundskolor och fritidshem vilket påverkar resultatet men i slutändan handlar det om att personaltäthet är en kostnadsfråga, säger Hanna Netterberg.

Det andra kriteriet där Varberg placerar sig i botten av Sveriges kommuner är sjukskrivningstalen hos Lärarförbundets medlemmar.

– Sjukfrånvaron är viktig att få ner och en fråga vi har fokuserat på sedan jag tillträdde som ordförande. Vi hade en bra trend hösten 2019 och våren 2020 innan pandemin slog till och förändrade förutsättningarna, säger Hanna Netterberg.

I Lärarförbundets granskning av Varberg konstateras att förbundet tycker att skolutvecklingen i Varberg går åt fel håll. Det håller inte Hanna Netterberg med om.

– Vi presterar fortfarande bra när det kommer till utbildningsnivå. Vi har en hög andel elever som går ut grundskolan med gymnasiekompetens och eleverna har höga meritvärden. Det tycker jag är viktiga parametrar att ha med, säger hon.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här