Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Varbergs kommun kritisk till Vattenfalls planer på kablar på Värö

Vattenfall vill gräva ned markkablar på Väröhalvön för projektet Kattegatt Syd. Men det förslaget går absolut inte hem hos politikerna i Varberg.
– Vi ställer oss väldigt restriktiva mot det här, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).

Vattenfalls planer på att ansöka om tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd väcker reaktioner hos politikerna i Varberg. Det är främst frågan om markkablarna på Värö som kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, nu opponerar sig mot.

Bakgrunden handlar om att Vattenfall vill anlägga en exportkabel, landfästen och nedgrävda markkablar i anslutning till eller på Väröhalvön. Frågan är nu ute på samråd och i ett yttrande har ksau listat de risker de ser med vindkraftprojektet. Ann-Charlotte Stenkil (M) är orolig över kabeldragningarnas påverkan.

LÄS MER: Vattenfall vill gräva kabelkorridorer på Väröhalvön

– Vi ställer oss väldigt restriktiva mot det här. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Väröbacka och det handlar om en jättestor samhällsutveckling som bland annat innefattar det nya stationsstoppet. Om sådana här kabeldragningar på något sätt påverkar intresset för att etablera verksamheter och bostäder här, så skulle det förändra utvecklingen på hela Väröhalvön. Det vill vi verkligen inte se, säger hon.

Kommunen vill komma längre med översiktsplan

Ksau menar att Vattenfall inte bör få tillstånd för kabeldragningarna innan kommunen kommit längre med översiktsplanen för Väröbacka. I yttrandet skriver kommunen: ”När denna planering kommit längre så kan kommunens inställning till dessa föreslagna kabelkorridorer eventuellt komma att ändras....Men i nuläget är det kommunens bestämda uppfattning att dessa korridorer inte är önskvärda eller bör ges tillstånd”.

LÄS MER: Stora projekt för vindkraft på gång utanför kusten

I yttrandet skriver ksau att de skulle föredra en lösning där markkablarna läggs i anslutning till de redan befintliga ledningarna som går till Ringhals.

– Vår önskan är att det samordnas istället för att man tar ny mark i anspråk. Den möjligheten måste utredas noggrant, säger Christofer Bergenblock (C).

Yrkesfisket, hasselmus och Natura 2000-områden

Andra frågor som ksau lyfter rör påverkan på Natura 2000-områden samt på yrkesfisket.

– Vattenfall behöver göra konsekvensanalyser och presentera lösningar för att minimera påverkan på fisket - i huvudsak om trålfisket, säger Christofer Bergenblock.

Ytterligare en punkt i yttrandet handlar om kommunens bestånd av hasselmus. Eftersom hasselmusen är beroende av buskage för skydd och näring menar ksau att en kabelkorridor kan bli en barriär för den lilla gnagarens spridningsmöjligheter. Framöver ska Vattenfall ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och hela tillståndsprocessen för Kattegatt Syd väntas pågå till år 2024.

LÄS MER: Falkenbergs kommun har yttrat sig om Kattegatt Syd

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här