Varbergs kommun kan ta in extern hjälp för att stoppa solcellspark

Solcellsparken på Harald Lagerstedts (C) marker kräver inget bygglov, slår länsstyrelsen fast.
Men Varbergsalliansen håller inte med och tar striden vidare.
– Jag skulle tro att vi får ta juristhjälp utifrån i denna frågan, säger byggnadsnämndens ordförande, Andreas Havasi (SD).