Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/1

Varbergs Bostad ser problem att bygga utanför tätorten

Det kommunala bostadsbolaget anser att strandskyddsreglerna är för strikta och sätter stopp för nya bostäder utanför centrala Varberg.
– Vi önskar att det kunde göras mer enskilda prövningar, säger Ulf Hofstedt, vd för Varbergs Bostad.

Varbergs Bostad fick i början av året nej till att bygga 18 lägenheter på Samuels väg i Tvååker. Byggnadsnämnden i Varberg hade sedan tidigare beviljat strandskyddsdispens för de nya bostäderna, men när ärendet hamnade hos länsstyrelsen och mark - och miljödomstolen så blev det stopp. Det med hänvisning till strandskyddet och att bostäderna låg för nära Sandabäcken.

Varbergs Bostad har överklagat ärendet till Mark - och miljööverdomstolen och vill att byggnadsnämndens beslut ska stå fast. Bostadsbolagets vd, Ulf Hofstedt, är bekymrad över hur strandskyddsfrågan i framtiden kan komma att påverka byggandet utanför centrala Varberg.

– Varberg är en av Sveriges mest expansiva kommuner och allt kan inte ligga i centralorten. Det finns väldigt mycket vattendrag ute på landsbygden och om vi dessutom inte ska bygga högt eller på åkermark då har vi inte så många områden kvar att bygga på.

Vill pröva frågan om strandskydd

Hofstedt menar att överklagan samtidigt handlar om en principiell fråga.

– Jag säger absolut inte att vi har rätt i den här frågan. Men vi tycker att det är en såpass intressant fråga, det vill säga om strandskyddet är lika viktigt hela tiden. Därför har vi begärt prövningstillstånd.

LÄS MER: Dispens för nytt bostadsområde i Tvååker upphävs

Bostadsbolaget vill se en mer individuell prövning av strandskyddsdispensen.

– Vi vill inte ha en generell lättnad av strandskyddet, däremot önskar vi att det kunde göras mer enskilda prövningar och mer noggrant kontrollera vad det är för typ av vattendrag och vilken påverkan som byggnationen gör. Vi menar att länsstyrelsen och mark - och miljödomstolen har gjort en för formell och standardiserad prövning.

Länsstyrelsen: ”Har förståelse för Varbergs Bostad”

Per Leander är enhetschef på miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Halland och han håller till viss del med Varbergs Bostad.

– Lagstiftningen och kriterierna kring strandskydd är väldigt strikta och styrda. Jag förstår att Varbergs Bostad anser att det är stelbent och jag kan i viss mån hålla med. I regeringens januariöverenskommelse finns en punkt som handlar om att man ska se över reglerna kring strandskyddet. Men som det ser ut i dag måste vi på länsstyrelsen hålla oss till de regler och lagar som finns, säger han.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här