Varberg Energi ska bygga fjärrvärmeledning till Väröbacka och Limabacka

Mycket är på gång i Väröbacka. Nya bostäder, skolor och en ny station ska byggas. Varberg Energi har därför valt att investera 24 miljoner för att kunna erbjuda Väröbackaborna möjligheten att ansluta sig till fjärrvärme.