Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/1

Varberg Energi begränsar anställda att uttala sig i media

Anställda vågar inte uttrycka sin åsikt till HN eller väljer anonymitet på grund av rädsla för repressalier. Enligt en expert på offentlighetsfrågor vilseleder det kommunala bolaget personalen när det kommer till deras rätt att uttrycka sin åsikt.

I samband med Halland Nyheters arbete med artikeln om arbetsmiljön på Varberg Energi berättade anställda att de inte får prata med media för arbetsgivaren. Däribland en facklig företrädare som hänvisade till en policy när hen avböjde att kommentera arbetsmiljöfrågor. ”Jag får inte prata med Hallands Nyheter för att jag är inte medietränad”. En person i skyddsorganisationen bekräftade att arbetsmiljön är osund, men ville inte fortsätta samtalet med hänvisning: ”Jag får inte för vd:n.”

Läs mer: Anställda på Varberg Energi vittnar om trakasserier

Så här förbjuds anställda att uttala sig i media

Varberg Energi sticker ut rejält med sin kommunikationspolicy – där det svart på vitt står att ”kontakter med massmedia ska hanteras av VD eller AO Elnät som är officiella talespersoner. Ansvaret kan delegeras till berörd chef. Om massmedia tar kontakt ska VD eller andra berörda i ledningsgruppen informeras snarast.” Vidare står det att ”de som har kontakt med massmedia ska ha genomgått medieträning.”

Varför har ni valt att formulera det så?

– På samma sätt som när vi pratar arbetsmiljö eller vilken fråga som helst ska du känna dig förberedd på situationer du kan hamnar i och ha kompetens för att hantera det, säger vd Björn Sjöström och fortsätter.

– Jag vet inget företag som inte har ett par personer som är talespersoner för företaget.

Det är lätt att få uppfattningen att de här formuleringarna begränsar anställda att uttala sig i media.

– Nej, du har alltid din egen rätt att uttala dig, den går inte att begränsa på något sätt.

Mats Amnell på Offentlighetsjouren* har en annan åsikt. Han har fått ta del av formuleringen i policyn och kommenterar i ett mejl: ”Det här ser mycket tveksamt ut. Företag/myndigheter får utse personer som uttalar sig för dess räkning. Men alla har rätt att uttrycka sin egen åsikt om verksamheten. Något krav på tillstånd eller att detta ska rapporteras till ledningen får inte förekomma. Formuleringen tycker jag är vilseledande och ger intrycket att medarbetare inte skulle ha rätt att framför sin egen åsikt.”

Varberg Energi – ensam med sitt tillvägagångssätt

De övriga kommunala bolagen har inga riktlinjer som styr personalen i deras rätt att uttala sig i media. Majoriteten tillämpar Varbergs kommuns kommunikationspolicy: ”Media är en målgrupp för oss och samtidigt en granskare av vår verksamhet. I vårt kommunikationsarbete ska vi alltid vara professionella och öppna gentemot media oavsett vilken roll de har.” Dokumentet hänvisar till gällande lagar och förordningar, som till exempel meddelarfriheten. "Alla medarbetare inom offentlig verksamhet får lämna uppgifter till media i syfte att de ska publiceras. Arbetsgivaren har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna.” (Kommunala bolag ingår i offentlig verksamhet, reds anmärkning)

Läs mer: Anställda larmar om brister i säkerhetsrutiner

Ledare: Tystnadskultur på Varberg Energi kan sätta liv i fara

Fotnot: Fojo vid Linnéuniversitetet driver Offentlighetsjouren, en tjänst för journalister i frågor om offentlighet och sekretess.

Mediekommunikation på kommunala bolag:

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har ingen egen kommunikationspolicy, utan tillämpar ägarkommunernas policydokument.

Varbergs fastighets AB (VFAB) och Arena Varberg tillämpar Varbergs kommuns kommunikationspolicy.

Hallands Hamnar AB har ingen skriftlig policy som berör massmedia. Varje ansvarig för sin funktion svarar på frågor från massmedia och ytterst svarar vd:n på frågor från massmedia.

Varbergs Bostad AB har ingen kommunikationspolicy. Däremot har bolaget en kommunikationsplattform, där finns dock ingen beskrivning av hur eller vem som hanterar frågor från massmedia.

Det här gäller för anställda i kommunala bolag:

Meddelarfriheten är ett särskilt starkt skydd för offentligt anställda, så även anställda i kommunala bolag, som lämnar uppgifter för publicering i media. Meddelarfriheten innebär som regel frihet från bland annat straffansvar för den som lämnar ut en sekretesskyddad uppgift (gäller dock inte kvalificerad sekretess). Justitieombudsmannen JO och Justitiekanslern (JK) har vid upprepade tillfällen påtalat att en myndighet inte får motarbeta att anställda utnyttjar sin yttrandefrihet.

Källa: Justitieombudsmannen (www.jo.se)

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här