Vänsterpartiet vill ha en koldioxidbudget

Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska inrätta en koldioxidbudget.